CD-publicaties (adviezen, verklaringen, brieven)

De CD kan reglementair verklaringen en adviezen uitbrengen.

De volgende Verklaringen zijn uitgebracht:

Over de meeste verklaringen werden ook persberichten uitgebracht.

Hierna volgt een overzicht van verzonden brieven en uitgebrachte adviezen:

2020

 • Gezamenlijke brief CDB en CDS aan Stuurgroep CN ivm Coronacrisis (19 mei)
 • Brief d.d. 6 april 2020 aan de minister van BZK inzake coronavirus
 • Brief CD aan belastingdienst CN d.d. maart 2020 over wijze van facturering
 • Brief d.d. 15 maart 2020 aan de minister van BZK inzake maatregelen gevolgen coronavirus
 • Briefadvies d.d. 25 februari 2020 aan de staatssecretaris van SZW, inzake arbeidswetgeving + antwoord d.d. 16 april 2020 + reactie VV aan SZW d.d. 21 april 2020
 • Brief d.d. 22 februari 2020 aan de staatssecretaris van SZW inzake ontwerp Arbeidsomstandighedenwet Caribisch Nederland
 • Brief d.d. 20 februari 2020 aan de minister van BZK inzake gelijke behandelingswetgeving en andere onderwerpen + antwoord d.d. 27 maart 2020
 • Brief d.d. 20 februari 2020 aan de staatssecretaris van SZW inzake Gemeenschappelijk Beleidskader, Jaarverslag en andere onderwerpen
 • Brief d.d. 20 februari 2020 aan de Stuurgroep CN inzake Beleidsinzet Centraal Dialoog Bonaire
 • Brief aan de minister van OCW inzake professionalisering media (18 februari 2020).
 • Een stralende toekomst; Gemeenschappelijk Beleidskader 202-2023 (17 februari 2020).
 • Advies aan staatssecretaris SZW d.d. 24 januari 2020 inzake het verlofstelsel en regelgeving arbeidsongeschikte werknemer (adviesaanvraag SZW d.d. 10 oktober 2019).

2019