CD-publicaties (adviezen, verklaringen, brieven)

De CD kan reglementair verklaringen en adviezen uitbrengen.

De volgende Verklaringen zijn uitgebracht:

Over de meeste verklaringen werden ook persberichten uitgebracht.

Hierna volgt een overzicht van verzonden brieven en uitgebrachte adviezen:

2020

  • Brief d.d. 15 maart 2020 aan de minister van BZK inzake maatregelen gevolgen coronavirus
  • Briefadvies d.d. 25 februari 2020 aan de staatssecretaris van SZW, inzake arbeidswetgeving
  • Brief d.d. 22 februari 2020 aan de staatssecretaris van SZW inzake ontwerp Arbeidsomstandighedenwet Caribisch Nederland
  • Brief d.d. 20 februari 2020 aan de minister van BZK inzake gelijke behandelingswetgeving en andere onderwerpen
  • Brief d.d. 20 februari 2020 aan de staatssecretaris van SZW inzake Gemeenschappelijk Beleidskader, Jaarverslag en andere onderwerpen
  • Brief d.d. 20 februari 2020 aan de Stuurgroep CN inzake Beleidsinzet Centraal Dialoog Bonaire
  • Brief aan de minister van OCW inzake professionalisering media (18 februari 2020).
  • Een stralende toekomst; Gemeenschappelijk Beleidskader 202-2023 (17 februari 2020).
  • Advies aan staatssecretaris SZW d.d. 24 januari 2020 inzake het verlofstelsel en regelgeving arbeidsongeschikte werknemer (adviesaanvraag SZW d.d. 10 oktober 2019).

2019