CD-publicaties (adviezen, verklaringen, brieven)

De CD kan reglementair verklaringen en adviezen uitbrengen.

De volgende Verklaringen zijn uitgebracht:

Over de meeste verklaringen werden ook persberichten uitgebracht.

Hierna volgt een overzicht van verzonden brieven en uitgebrachte adviezen:

2021

 • Brief d.d. 29 april 2021 van het ministerie van SZW als reactie op het ‘Akkoord van Kralendijk’
 • Brief d.d. 28 april 2021 aan Minister van VWS inzake inreisbeleid
 • Brief d.d. 16 april 2021 aan Minister van SZW inzake “Akkoord van Kralendijk”
 • Brief d.d. 13 april 2021  aan Informateur Tjeenk Willink inzake Beleid Caribisch Nederland in Regeerakkoord 2021-2025
 • Brief d.d. 9 februari 2021 aan Minister van VWS inzake eis sneltest voor reizigers naar Bonaire

2020

 • Brief d.d. 23 december 2020 aan minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake aanpassen vliegverbod vanuit USA en Canada
 • Brief d.d. 17 december 2020 aan staatssecretaris SZW inzake briefadvies arbeidswetgeving (arbeidstijden)
 • Brief d.d. 11 december 2020 aan staatssecretaris SZW inzake consultatie wetsvoorstel Wet kinderopvang Caribisch Nederland
 • Brief d.d. 11 december 2020 aan staatssecretaris SZW inzake vervolg overleg van 25 november 2020
 • Brief d.d. 3 december 2020 aan ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inzake reactie op concept wetsvoorstel Wet elektriciteit en drinkwater BES
 • Brief CD aan Hoofd RCN-SZW inzake TWV-beleid (3 december 2020)
 • Gezamenlijke brief CDB en CDS aan Stuurgroep CN ivm Coronacrisis (19 mei)
 • Brief d.d. 6 april 2020 aan de minister van BZK inzake coronavirus
 • Brief CD aan belastingdienst CN d.d. maart 2020 over wijze van facturering
 • Brief d.d. 15 maart 2020 aan de minister van BZK inzake maatregelen gevolgen coronavirus
 • Briefadvies d.d. 25 februari 2020 aan de staatssecretaris van SZW, inzake arbeidswetgeving + antwoord d.d. 16 april 2020 + reactie VV aan SZW d.d. 21 april 2020
 • Brief d.d. 22 februari 2020 aan de staatssecretaris van SZW inzake ontwerp Arbeidsomstandighedenwet Caribisch Nederland
 • Brief d.d. 20 februari 2020 aan de minister van BZK inzake gelijke behandelingswetgeving en andere onderwerpen
 • Brief d.d. 20 februari 2020 aan de staatssecretaris van SZW inzake Gemeenschappelijk Beleidskader, Jaarverslag en andere onderwerpen + antwoord d.d. 27 maart 2020
 • Brief d.d. 20 februari 2020 aan de Stuurgroep CN inzake Beleidsinzet Centraal Dialoog Bonaire
 • Brief aan de minister van OCW inzake professionalisering media (18 februari 2020).
 • Een stralende toekomst; Gemeenschappelijk Beleidskader 202-2023 (17 februari 2020).
 • Advies aan staatssecretaris SZW d.d. 24 januari 2020 inzake het verlofstelsel en regelgeving arbeidsongeschikte werknemer (adviesaanvraag SZW d.d. 10 oktober 2019).

2019