CD-publicaties (adviezen, verklaringen, brieven)

De CD kan reglementair verklaringen en adviezen uitbrengen.

De volgende Verklaringen zijn uitgebracht:

Over de meeste verklaringen werden ook persberichten uitgebracht.

Hierna volgt een overzicht van verzonden brieven en uitgebrachte adviezen:

2020

  • Advies aan staatssecretaris SZW d.d. 24 januari 2020 inzake het verlofstelsel en regelgeving arbeidsongeschikte werknemer (adviesaanvraag SZW d.d. 10 oktober 2019).

2019