CD van 4 juli

In de CD van 4 juli is een gezamenlijke brief vastgesteld aan de staatssecretaris van SZW n.a.v. haar voortgangsbrief over ‘ijkpunt bestaanszekerheid’.
De CD is positief over de beleidsrichting maar wil wel graag daarbij betrokken worden vanaf nu.

Tevens is een Verklaring vastgesteld, waarin wordt aangekondigd dat in het najaar zal worden overlegd over een “Breed Akkoord 2020-2023”, om daarmee te komen tot een consistent, meerjarig sociaal-economisch beleid voor Bonaire, dat breed draagvlak heeft.

En tenslotte is een uitgebreid Reglement voor de CD vastgesteld.

Klik hier voor alle drie stukken.

De e.v. vergadering is in beginsel op 10 oktober as.

Geef een reactie