Persbericht: Centraal Dialoog neemt afscheid van gedeputeerde Den Heyer


21 november 2022

Kralendijk – De Centraal Dialoog, die bestaat uit vertegenwoordigers van het OLB, werkgevers, vakbonden en Kamer van Koophandel, heeft donderdag 17 november afscheid genomen van gedeputeerde Den Heyer. Samen met gedeputeerde Thielman vormden zij de afgelopen jaren de vertegenwoordiging van het OLB.

In de afgelopen periode heeft de Centraal Dialoog veel adviezen verstuurd en is een aantal onderdelen van het Akkoord van Kralendijk opgevolgd. Hoofdthema’s waar de Centraal Dialoog zich mee bezig houdt zijn: bestrijding van de armoede door verhoging van uitkeringen, lonen en het verlagen van de kosten voor zowel huishoudens als voor bedrijven.

Per 1 januari 2023 zal SZW de uitkeringen en het minimumloon fors verhogen en ook zal de belastingvrije som verhoogd worden. Daardoor gaan niet alleen AOW-ers, mensen in de onderstand en mensen met een minimumloon, maar ook mensen die meer dan het minimumloon verdienen er op vooruit. Op het gebied van verlaging van kosten en verbeteren van het verdienmodel van bedrijven zijn ook stappen gezet, maar dat is voor de Centraal Dialoog nog niet voldoende. Deze onderwerpen blijven onverminderd de aandacht hebben.

De vergadering van 17 november was de laatste vergadering van gedeputeerde Den Heyer, die per 1 december stopt als gedeputeerde. De vice-voorzitter, Mervyn Stegers, bedankte haar namens alle CD-leden voor haar onvermoeibare inzet en vasthoudendheid. Als cadeau boden een aantal leerlingen van de SGB haar een kunstwerk aan dat ze onder leiding van Tatiana Nicolaas hadden gemaakt.


De Centraal Dialoog Bonaire is een lokale overlegtafel waarin deelnemen het openbaar lichaam, vakbonden, vertegenwoordigers van werkgevers en Kamer van Koophandel. Partijen beogen met de Centraal Dialoog door consensus bij te dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire.

Inlichtingen: Mervyn Stegers (vice-voorzitter CD), (+599 7866812, mkm.stegers@famstegers.nl)