Persbericht: Is een Waddeneiland meer waard dan Bonaire, Saba of Statia?

Waarom profiteert een Waddeneiland wél van het feit dat het deel uitmaakt van een groter geheel zoals een provincie, en de eilanden van Caribisch Nederland niet? Die vraag stelt de Centraal Dialoog Bonaire aan de ministers Wiebes (Economische Zaken) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Milieu).

Bonaire, Saba en Sint Eustatius moeten elk voor zich zelf zorgen dat hun tarieven voor bijvoorbeeld de levering van drinkwater kostendekkend zijn. Eilanden als Ameland of Texel profiteren van het feit dat ze deel uitmaken van een provincie. Hierdoor kunnen zij hun kosten veel breder spreiden. De Europees Nederlandse eilanden zijn dus goedkoper uit, en daar plaatst de Centraal Dialoog (CD) vraagtekens bij. Het overlegorgaan bestaande uit de lokale overheid (Bestuurscollege), werkgevers, vakbonden en de Kamer van Koophandel stuurde daarom een brief naar beide ministers.

De CD legt bij deze ministers indringend de vraag neer of het uitgangspunt van kostendekkendheid  wel ‘geïsoleerd’  toegepast kan worden op de Caribisch-Nederlandse eilanden als onderdeel van Nederland,  gelet op hun schaalgrootte. De CD stelt dat men zich meer fundamenteel kan afvragen “waarom bijvoorbeeld een Waddeneiland wel kan profiteren van schaalgrootte als onderdeel van een provinciaal netwerk, en de CN-eilanden geheel zelfstandig kostendekkendheid moeten realiseren in hun tarieven, met alle lasten- en koopkrachtgevolgen (en daarmee ook voor het armoedevraagstuk) van dien.”

De CD vraagt beide ministers dit aspect nadrukkelijk te laten meewegen in de afwegingen met betrekking tot de voorgenomen wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES.
__________

Noot voor de redactie: Inhoudelijke informatie over de brief treft u aangehecht. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Jan-Willem van den Braak (vicevoorzitter CD): jwvandenbraak@planet.nl / +31-6-10003308 of Johan Breure (secretaris CD): JBreure@minszw.nl / +31-6-317553578.

Bekijk of download hier de pdf versie van het persbericht (in Nederlands, Papiamento en Engels).

Geef een reactie