Persbericht: “Akkoord van Kralendijk uitgangspunt nieuwe kabinet”

17 december 2021

Kralendijk – De Centraal Dialoog is trots dat in het regeerakkoord het Akkoord van Kralendijk genoemd wordt als uitgangspunt voor het bestrijden van armoede op Bonaire. Het Akkoord van Kralendijk werd eerder dit jaar gesloten met de partijen van de Centraal Dialoog: het Openbaar Lichaam Bonaire, de vakbonden, werkgevers en de Kamer van Koophandel. Het Akkoord bevat een integraal meerjarig pakket van maatregelen om de uitkeringen en het minimumloon te verhogen en de kosten van levensonderhoud te verlagen. Met als doel een beter Bonaire voor haar inwoners en ondernemers.

De Centraal Dialoog ziet uit naar een vruchtbare samenwerking met de ministeries om concrete stappen te zetten om het armoedeprobleem op Bonaire aan te pakken.


De Centraal Dialoog Bonaire is een lokale overlegtafel waarin deelnemen het openbaar lichaam, vakbonden, vertegenwoordigers van werkgevers en Kamer van Koophandel. Partijen beogen met de Centraal Dialoog door consensus bij te dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire. 
Voor meer informatie: https://www.centraaldialoogbonaire.com

Geef een reactie