Persbericht: Centraal Dialoog: blij met besluit verlenging noodpakket

Maandag 22 juni 2020 

Kralendijk – De Centraal Dialoog van Bonaire is blij dat het kabinet gehoor heeft gegeven aan de oproep van de centraal dialogen van Bonaire en St. Eustatius om de noodregelingen voor Caribisch Nederland te verlengen. Hierbij heeft het kabinet ook de voorstellen van de centraal dialogen overgenomen om het huidige pakket op onderdelen uit te breiden in navolging van in Europees Nederland geldende steunmaatregelen, en tevens maatwerk toe te passen rekening houdend met de situatie op de eilanden. 

De Centraal Dialoog is het overlegplatform van werkgevers, vakbonden, de Kamer van Koophandel en de lokale overheid, met participatie van de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de RCN in de rol van adviseur. In de huidige vorm is dit orgaan actief sinds november 2018. Na het uitbreken van de coronacrisis en vanwege de reisbeperkingen, is gedeputeerde Elvis Tjin-Asjoe gevraagd om tijdelijk de rol van waarnemend vicevoorzitter te vervullen.  Tijdens de bijeenkomsten voorgezeten door gedeputeerde Tjin-Asjoe zijn er twee werkgroepen geformeerd. Eén werkgroep heeft zich gebogen over de steunmaatregelen en heeft de input geleverd voor de gezamenlijke brief met voorstellen welke nu door het kabinet zijn gehonoreerd. De tweede werkgroep werkt aan sociaal-maatschappelijke en economische herstel scenario’s in voorbereiding op de heropening van het eiland. 

De Centraal Dialoog Bonaire en de Central Dialogue van St. Eustatius hebben een verlenging van het noodpakket tot het einde van het jaar voorgesteld. Hoewel het kabinet besloten heeft om de regelingen tot 12 oktober te verlengen, hoopt de Centraal Dialoog dat afhankelijk van de ontwikkelingen alsnog overwogen zal worden de maatregelen tot einde jaar te verlengen indien de situatie daartoe noopt. 

Volgens waarnemend vicevoorzitter Tjin-Asjoe: “Dankzij de goede en slagvaardige samenwerking binnen de Centraal Dialoog zijn we erin geslaagd alle maatregelen snel te analyseren en de behoeften van zowel ondernemingen als werknemers overtuigend over te brengen. Het verheugt ons dat het kabinet hieraan gevolg heeft gegeven. Dit toont weer de kracht van deze manier van samenwerking.” Hij spreekt namens de Centraal Dialoog het vertrouwen uit, dat de steunmaatregelen en voorwaarden concreet zullen bijdragen aan een evenwichtige herstart van economische activiteit wanneer het verantwoord is om Bonaire weer te heropenen.


Diálogo Sentral: kontentu ku desishon pa prolongá pakete di medida 

Djaluna 22 Yuni 2020 

Kralendijk – Diálogo Sentral di Boneiru ta kontentu ku gabinete Hulandes a duna oído na e petishon di e diálogonan sentral di Boneiru i St. Eustatius pa prolongá e medidanan di sosten di krisis pa e islanan di Hulanda Karibense. Ku esaki, gabinete a inkorporá tambe e sugerenshanan di e diálogonan sentral pa amplia e pakete aktual ku sierto medida ku ta vigente kaba na Hulanda Europeo, teniendo kuenta alabes ku e situashon spesífiko di kada isla. 

Diálogo Sentral ta un plataforma formá pa dunadónan di trabou, sindikatonan, Kámara di Komersio i gobièrnu lokal, ku partisipashon di e unidat di Asuntunan Sosial i di Labor (SZW) di RCN komo konsehero. E órgano aki ta aktivo for di novèmber 2018 den su konstelashon aktual. Despues ku e krisis di korona a surgi i no por a biaha pa Boneiru, a pidi diputado Elvis Tjin-Asjoe pa temporariamente tuma e funshon di vise-presidente suplente. Durante di e reunionnan presidí pa diputado Tjin-Asjoe, a forma dos grupo di trabou. Un grupo di trabou a atendé ku e medidanan di sosten i a duna input pa e karta ku e diálogonan sentral di Boneiru i St. Eustatius a manda huntu, den kua a hasi e proposishonnan ku awor a keda honrá dor di gabinete Hulandes. E segundo grupo di trabou ta traha riba senarionan di rekuperashon sosial i ekonómiko pa prepará pa re-apertura di e isla. 

Diálogo Sentral di Boneiru i “Central Dialogue” di St. Eustatius a proponé un prologashon di e medidanan di sosten te ku fin di aña aki. Gabinete a disidí pa prolongá te ku 12 di òktober benidero, sinembargo Diálogo Sentral ta spera ku si e situashon ta rekerí esaki lo por konsiderá pa alargá esaki ainda te fin di aña, dependiendo di e desaroyonan. 

Segun vise-presidente suplente Tjin-Asjoe: “Danki na e bon koperashon i akshon desisivo den Diálogo Sentral nos a logra pa hasi un analisis rápido di tur medida i vosiferá e nesesidat di tantu empresanan komo sektor laboral den un forma konvisente. Nos ta kontentu ku gabinete a sigui nos proposishonnan. Esaki ta demonstrá un bes mas e forsa di e forma di kolaborashon aki.” Na nòmber di Diálogo Sentral e ta ekspresá e konfiansa ku e medidanan di sosten lo kontribuí konkretamente na un start nobo i balansá di aktividat ekonómiko, ora ku ta responsabel pa habri Boneiru pa bishitante atrobe.


Central Dialogue: pleased with cabinet decision to extend emergency package 

Monday June 22, 2020 

Kralendijk – Bonaire’s Central Dialogue is pleased that the cabinet of the Netherlands has heeded the request of the central dialogues of Bonaire and Statia to extend the emergency support measures for the Caribbean Netherlands. Additionally, the cabinet has adopted the suggestions of the central dialogues to expand the current package with certain measures already applicable in European Netherlands, as well as customizing the measures based on the specific situation of the islands.

The Central Dialogue is the consultative platform of employers, labor unions, the Chamber of Commerce and the local government, with participation of the unit Social and Labor Affairs (SZW) of the RCN in an advisory role. This consultative body is active in its current form since November 2018. After the start of the corona crisis and due to travel restrictions from the Netherlands, commissioner Elvis Tjin-Asjoe was asked to temporarily fulfill the role of acting vice-president. During the meetings presided by commissioner Tjin-Asjoe, it was decided to form two taskforces. One taskforce dealt with the emergency support measures and provided input for the joint letter of the central dialogues with the proposals which have now been adopted by the cabinet. The second taskforce is working on social and economic recovery scenarios in preparation for the re-opening of the island. 

The central dialogues of Bonaire and of Statia requested an extension of the emergency package until the end of the year. Although the cabinet has decided to extend the measures until October 12, the Central Dialogue of Bonaire hopes that it could still consider extending the measures until year-end if the situation requires, depending on how matters continue to develop. 

According to acting vice-president Tjin-Asjoe: “Thanks to the good collaboration and decisive action within the Central Dialogue, we managed to rapidly analyze all existing measures and were able to communicate the needs of the employers as well as labor sector in a convincing manner. We are glad that the cabinet has listened and taken action on our proposals. It again demonstrates the strength of this form of collaboration.” On behalf of the Central Dialogue, he expresses the conviction that the support measures and conditions will contribute effectively to a balanced re-start of economic activity once it is responsible to re-open Bonaire for visitors.

Leave a Comment