Persbericht: Centraal Dialoog: Samen komen we door de coronacrisis

De aan de Centraal Dialoog deelnemende partijen hebben twee werkgroepen opgericht: één buigt zich over de door de overheid genomen maatregelen om de sociale en economische effecten van de coronacrisis te verlichten en de ander richt zich op de periode waarin het vanuit oogpunt van volksgezondheid verantwoord is de economie weer op gang te brengen.

De Centraal Dialoog, het overlegplatform van de KvK, ROW, USIBO en de lokale overheid, komt onder normale omstandigheden 8 keer per jaar bijeen. Vanwege de grote impact van de coronacrisis op de Bonairiaanse samenleving is besloten (uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen zoals het anderhalve meter afstand houden) vaker te vergaderen. Sinds de eerste bijeenkomst op 12 maart die aan de coronacrisis was gewijd zijn de partijen alweer twee keer opnieuw bijeengekomen.

De Centraal Dialoog heeft waardering voor de enorme inzet van het Eilandelijk Beleidsteam. Alles duidt er op dat er tijdig voldoende maatregelen zijn genomen om de volksgezondheid te beschermen. Intussen concentreert het Bestuurscollege zich op de mogelijkheden de sociale en economische gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. De overheid kan dat niet alleen. De Centraal Dialoog speelt een belangrijke rol door niet alleen kennis, maar ook veel praktijkervaring van alle betrokkenen samen te brengen. Juist in deze tijd is een integrale aanpak vereist. ,,Iedereen is ervan doordrongen dat het in deze bijzondere tijd meer dan ooit nodig is samen op te trekken. Alleen met elkaar, door alle krachten te bundelen, komen wij hier als eiland goed doorheen”, aldus gedeputeerde van Economische Zaken Elvis Tjin Asjoe die het voorzitterschap van de CD tijdelijk op zich heeft genomen zo lang Jan Willem van den Braak in Europees Nederland verblijft.

De eerste van de opgerichte werkgroepen analyseert hoe de reeds genomen steunmaatregelen in de praktijk uitpakken en of er aanpassingen of aanvullingen nodig zijn. Voor de Centraal Dialoog staat de volksgezondheid voorop, maar zodra de medische experts het verantwoord achten de economie weer op te starten is het van belang goed voorbereid zijn. De tweede werkgroep kijkt daarom naar scenario’s voor het moment  waarop de beperkende maatregelen (zoals het inreisverbod) worden teruggeschroefd.

__________

Noot voor de redactie: Inhoudelijke informatie over de brief treft u aangehecht. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Jan-Willem van den Braak (vicevoorzitter CD): jwvandenbraak@planet.nl / +31-6-10003308 of Johan Breure (secretaris CD): JBreure@minszw.nl / +31-6-317553578.

Bekijk of download hier de pdf versie van het persbericht (in Nederlands, Papiamento en Engels).

1 thought on “Persbericht: Centraal Dialoog: Samen komen we door de coronacrisis”

  1. Het ziet er goed uit op Bonaire wat de Corona crisis betreft en dat ondanks het feit dat al zoveel Europese Nederlanders gastvrijheid genieten op het eiland. Duidt er volgens mij op dat er goede maatregelen zijn getroffen die ook goed worden uitgevoerd!

    Beantwoorden

Leave a Comment