Jaarverslag

Volgens het reglement moet voor 1 mei van ieder jaar een jaarverslag van het voorafgaande kalenderjaar worden vastgesteld. Dat zal dus voor de eerste maal gebeuren voor 1 mei 2020 over het jaar 2019.