Publicaties

Centraal Dialoog spreekt met Minister Schouten over sociaal minimum

Staatssecretaris Van Huffelen en de voorzitter van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland, Glenn Thodé

31 oktober 2023 Kralendijk – Op 26 oktober sprak de Centraal Dialoog met Minister Schouten, Staatssecretaris Van Huffelen en de voorzitter van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland, Glenn Thodé. Het gesprek ging over de invoering van het sociaal minimum en de verhoging van het WML. De leden van de CD hebben beide bewindspersonen en Glenn …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog stelt Routekaart op met maatregelen om te komen tot aanvaardbaar inkomen

SkyviewBonaire-meetingCentraalDialoog17042023-1668

20 april 2023 Kralendijk – Het Openbaar Lichaam Bonaire, de werkgevers, vakbonden en Kamer van Koophandel, die samen de Centraal Dialoog vormen, hebben maandag 17 april de “Routekaart” aangeboden aan staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze Routekaart is een uitwerking van het Akkoord van Kralendijk in concrete maatregelen om de welvaart op Bonaire …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog neemt afscheid van gedeputeerde Den Heyer


Afscheid Den Heyer

21 november 2022 Kralendijk – De Centraal Dialoog, die bestaat uit vertegenwoordigers van het OLB, werkgevers, vakbonden en Kamer van Koophandel, heeft donderdag 17 november afscheid genomen van gedeputeerde Den Heyer. Samen met gedeputeerde Thielman vormden zij de afgelopen jaren de vertegenwoordiging van het OLB. In de afgelopen periode heeft de Centraal Dialoog veel adviezen verstuurd …

Read more

Persbericht: Minister Schouten en Centraal Dialoog zetten handtekening onder verklaring om Akkoord van Kralendijk uit te voeren

Minister Carola Schouten firma copy

20 mei 2022 Kralendijk – Op 13 mei ondertekenden minister Schouten en de leden van de Centraal Dialoog Bonaire (CD) een gezamenlijke verklaring om het Akkoord van Kralendijk uit te voeren. Afgesproken werd om samen te werken aan bestaanszekerheid op Bonaire en de ontwikkeling van sociaaleconomisch beleid. De minister zegde toe bij de vorming van beleid …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog brengt Akkoord van Kralendijk onder de aandacht van staatssecretaris Van Huffelen

centraal dialoog bonaire

16 februari 2022 Kralendijk – Op maandag 14 februari bracht staatssecretaris Alexandra van Huffelen een kennismakingsbezoek aan de Centraal Dialoog. De Centraal Dialoog bestaat uit een vertegenwoordiging van werkgevers, vakbonden, Kamer van Koophandel en het Openbaar Lichaam. Als overlegorgaan bespreekt de CD sociale en economische vraagstukken. In april 2021 bereikte de CD het ‘Akkoord van Kralendijk’. …

Read more

Persbericht: “Akkoord van Kralendijk uitgangspunt nieuwe kabinet”

centraal dialoog bonaire

17 december 2021 Kralendijk – De Centraal Dialoog is trots dat in het regeerakkoord het Akkoord van Kralendijk genoemd wordt als uitgangspunt voor het bestrijden van armoede op Bonaire. Het Akkoord van Kralendijk werd eerder dit jaar gesloten met de partijen van de Centraal Dialoog: het Openbaar Lichaam Bonaire, de vakbonden, werkgevers en de Kamer van …

Read more

Persbericht: Bedrijfsleven, OLB en vakbeweging slaan de handen ineen voor armoedebestrijding en verhoging van het wettelijk minimumloon (WML)

centraal dialoog bonaire

Kralendijk – Het Openbaar Lichaam Bonaire, de werkgevers, vakbonden en Kamer van Koophandel, die samen de Centraal Dialoog vormen, hebben vrijdag 16 april het “Akkoord van Kralendijk” bereikt, dat er o.a. toe moet leiden dat in de komende 5 jaar het minimumloon, de onderstand en de AOV fors zullen stijgen. Naast deze verhogingen en bestrijding van …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog heeft nieuwe vice-voorzitter en nieuwe secretaris

centraal dialoog bonaire

10 maart 2021 Kralendijk – De Centraal Dialoog heeft per 5 maart een nieuwe vice-voorzitter en nieuwe secretaris benoemd: Mervyn Stegers volgt Jan-Willem van den Braak op als vice-voorzitter en Marga Buys-Trimp volgt Johan Breure op als secretaris. Het gaat om parttimefuncties voor een periode van twee jaar. Zowel Mervyn Stegers als Marga Buys-Trimp wonen op …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog steunt verzoek Bestuurscollege aan kabinet om maatwerk in strijd tegen corona

centraal dialoog bonaire

Maandag 15 februari 2021 Kralendijk – De Centraal Dialoog waarin werkgevers, vakbonden en de lokale overheid samenwerken, staat achter het schriftelijk verzoek dat het Bestuurscollege d.d. 2 februari 2021 heeft gedaan aan de minister van VWS om Bonaire meer ruimte te bieden voor maatwerk in de strijd tegen Covid-19. De Centraal Dialoog deelt het standpunt van …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog: blij met besluit verlenging noodpakket

centraal dialoog bonaire

Maandag 22 juni 2020  Kralendijk – De Centraal Dialoog van Bonaire is blij dat het kabinet gehoor heeft gegeven aan de oproep van de centraal dialogen van Bonaire en St. Eustatius om de noodregelingen voor Caribisch Nederland te verlengen. Hierbij heeft het kabinet ook de voorstellen van de centraal dialogen overgenomen om het huidige pakket op …

Read more