Publicaties

Persbericht: Minister Schouten en Centraal Dialoog zetten handtekening onder verklaring om Akkoord van Kralendijk uit te voeren

Minister Carola Schouten firma copy

20 mei 2022 Kralendijk – Op 13 mei ondertekenden minister Schouten en de leden van de Centraal Dialoog Bonaire (CD) een gezamenlijke verklaring om het Akkoord van Kralendijk uit te voeren. Afgesproken werd om samen te werken aan bestaanszekerheid op Bonaire en de ontwikkeling van sociaaleconomisch beleid. De minister zegde toe bij de vorming van beleid …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog brengt Akkoord van Kralendijk onder de aandacht van staatssecretaris Van Huffelen

centraal dialoog bonaire

16 februari 2022 Kralendijk – Op maandag 14 februari bracht staatssecretaris Alexandra van Huffelen een kennismakingsbezoek aan de Centraal Dialoog. De Centraal Dialoog bestaat uit een vertegenwoordiging van werkgevers, vakbonden, Kamer van Koophandel en het Openbaar Lichaam. Als overlegorgaan bespreekt de CD sociale en economische vraagstukken. In april 2021 bereikte de CD het ‘Akkoord van Kralendijk’. …

Read more

Persbericht: “Akkoord van Kralendijk uitgangspunt nieuwe kabinet”

centraal dialoog bonaire

17 december 2021 Kralendijk – De Centraal Dialoog is trots dat in het regeerakkoord het Akkoord van Kralendijk genoemd wordt als uitgangspunt voor het bestrijden van armoede op Bonaire. Het Akkoord van Kralendijk werd eerder dit jaar gesloten met de partijen van de Centraal Dialoog: het Openbaar Lichaam Bonaire, de vakbonden, werkgevers en de Kamer van …

Read more

Persbericht: Bedrijfsleven, OLB en vakbeweging slaan de handen ineen voor armoedebestrijding en verhoging van het wettelijk minimumloon (WML)

centraal dialoog bonaire

Kralendijk – Het Openbaar Lichaam Bonaire, de werkgevers, vakbonden en Kamer van Koophandel, die samen de Centraal Dialoog vormen, hebben vrijdag 16 april het “Akkoord van Kralendijk” bereikt, dat er o.a. toe moet leiden dat in de komende 5 jaar het minimumloon, de onderstand en de AOV fors zullen stijgen. Naast deze verhogingen en bestrijding van …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog heeft nieuwe vice-voorzitter en nieuwe secretaris

centraal dialoog bonaire

10 maart 2021 Kralendijk – De Centraal Dialoog heeft per 5 maart een nieuwe vice-voorzitter en nieuwe secretaris benoemd: Mervyn Stegers volgt Jan-Willem van den Braak op als vice-voorzitter en Marga Buys-Trimp volgt Johan Breure op als secretaris. Het gaat om parttimefuncties voor een periode van twee jaar. Zowel Mervyn Stegers als Marga Buys-Trimp wonen op …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog steunt verzoek Bestuurscollege aan kabinet om maatwerk in strijd tegen corona

centraal dialoog bonaire

Maandag 15 februari 2021 Kralendijk – De Centraal Dialoog waarin werkgevers, vakbonden en de lokale overheid samenwerken, staat achter het schriftelijk verzoek dat het Bestuurscollege d.d. 2 februari 2021 heeft gedaan aan de minister van VWS om Bonaire meer ruimte te bieden voor maatwerk in de strijd tegen Covid-19. De Centraal Dialoog deelt het standpunt van …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog: blij met besluit verlenging noodpakket

centraal dialoog bonaire

Maandag 22 juni 2020  Kralendijk – De Centraal Dialoog van Bonaire is blij dat het kabinet gehoor heeft gegeven aan de oproep van de centraal dialogen van Bonaire en St. Eustatius om de noodregelingen voor Caribisch Nederland te verlengen. Hierbij heeft het kabinet ook de voorstellen van de centraal dialogen overgenomen om het huidige pakket op …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog: Verleng noodpakket tot december

centraal dialoog bonaire

Maandag 25 mei 2020  Kralendijk – De Centraal Dialoog van Bonaire heeft samen met die van Sint Eustatius per brief bij de Stuurgroep Caribisch Nederland aangedrongen op een verlenging van het noodpakket tot het einde van het jaar. Tevens worden voorstellen gedaan het huidige pakket op onderdelen aan te passen en – in navolging van …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog: Samen komen we door de coronacrisis

centraal dialoog bonaire

De aan de Centraal Dialoog deelnemende partijen hebben twee werkgroepen opgericht: één buigt zich over de door de overheid genomen maatregelen om de sociale en economische effecten van de coronacrisis te verlichten en de ander richt zich op de periode waarin het vanuit oogpunt van volksgezondheid verantwoord is de economie weer op gang te brengen. …

Read more

Centraal Dialoog Bonaire komt met noodkreet aan kabinet over coronacrisis

verklaring cd

Centraal Dialoog Bonaire, het overlegorgaan op bestuurlijk niveau bestaande uit het Bestuurscollege, Raad Overleg Werkgevers (ROW), USIBO en de Kamer van Koophandel, heeft in een brief aan minister Knops (BZK) de alarmklok geluid: “Ook de samenleving van Bonaire wordt in alle geledingen bedreigd door de Coronacrisis: de gezondheidszorg, banen, investeringen en koopkracht zijn allemaal in …

Read more