Publicaties

Gezamenlijke Verklaring CD en staatssecretaris van SZW (3 oktober 2019)

verklaring cd

Tijdens haar werkbezoek aan Bonaire van 1-5 oktober, heeft Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW intensief gesprekken gevoerd met de Centraal Dialoog Bonaire. Aanleiding hiervoor was de implementatie van de IJkpuntnota over het sociaal minimum en de brief die de Centraal Dialoog op 8 juli jl. naar aanleiding daarvan, richtte aan de Staatssecretaris. Op 3 …

Read more

Centraal Dialoog heeft vragen bij sociaal minimum

centraal dialoog bonaire

Op 1 en 4 juli is de Centraal Dialoog Bonaire weer bijeen gekomen. De aandacht ging dit keer vooral uit naar de voortgangsbrief ‘IJkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland’ die de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 27 juni 2019 naar de Tweede Kamer heeft verstuurd. Reactie op sociaal minimum Als reactie heeft de Centraal Dialoog …

Read more

Centraal Dialoog Bonaire aan Van Ark: betrek ons bij plannen sociaal minimum

10-11-12-Centrale-Dialoog-02

Kralendijk – De Centraal Dialoog, de Bonairiaanse variant van het polderoverleg, wil meer betrokken worden bij de maatregelen die de ministeries (gaan) nemen om inwoners die nu nog onder de armoedegrens leven van een leefbaar inkomen te verzekeren. De in de CD verenigde werkgevers, vakbonden en eilandelijke overheid hebben staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid …

Read more

CD van 4 juli

centraal dialoog bonaire

In de CD van 4 juli is een gezamenlijke brief vastgesteld aan de staatssecretaris van SZW n.a.v. haar voortgangsbrief over ‘ijkpunt bestaanszekerheid’. De CD is positief over de beleidsrichting maar wil wel graag daarbij betrokken worden vanaf nu. Tevens is een Verklaring vastgesteld, waarin wordt aangekondigd dat in het najaar zal worden overlegd over een …

Read more

Bescheiden Viering Dag van de Arbeid

centraal dialoog

Kralendijk- Een relatief klein gezelschap woonde vandaag de officiële viering van de Dag van de Arbeid bij in restaurant Eddy’s. Behalve de diverse vakbonden waren er leden van de bedrijfsvereniging BBE, gedeputeerden Tjin-Asjoe en Den Heyer en leden van de pers aanwezig. Toch was de stemming goed. In een aantal korte toespraken werd gememoreerd aan …

Read more