Begroting

De begroting van de Centraal Dialoog wordt cf in de  Ronde tafel van 15-11-2018 gemaakte afspraak gefinancierd door het OLB. Volgens het reglement moet deze voor 1 mei van ieder jaar worden ingediend bij het OLB.

De begroting 2020 is op 18 april 2019 vastgesteld door de Centraal Dialoog en ingediend bij het OLB. Deze omvat als belangrijkste posten de vergaderkosten, kosten van vice-voorzitterschap en secretariaat alsmede een bijdrage aan sociale partners voor scholing/professionalisering/onderzoek. Deze bedraagt in totaal $45.000.

De begroting 2021 is op  29 juni 2020 vastgesteld door de Centraal Dialoog en ingediend bij het OLB. Deze omvat als belangrijkste posten de vergaderkosten, vergoeding vice-voorzitterschap en secretariaat alsmede een bijdrage aan sociale partners voor scholing/professionalisering/onderzoek. Deze bedraagt in totaal $52.000 (excl. eventuele reis- en verblijfkosten van vice-voorzitter en/of secretaris).