Samenstelling CD

De gezaghebber is q.q. voorzitter van de CD. De vergaderingen worden voorbereid en formeel voorgezeten door een onafhankelijk vice-voorzitter. Volgens het reglement bestaat de CD verder uit bestuurders van de volgende partijen: Bestuurscollege, USIBO, BFB, Kamer van Koophandel. 

De CD en zijn vice-voorzitter worden bijgestaan door een secretaris.

Partijen kunnen zich laten bijstaan door een of enkele adviseurs.

Zie de actuele deelnemerslijst van de CD.

Voorzitter q.q.:
1. Edison Rijna, gezaghebber

Vice-voorzitter:
2. Mervyn Stegers

Secretaris:
3. Marga Buys

OLB:
4. Nina den Heyer
5. Hennyson Thielman

USIBO:
6. Mavis Abrahams
7. Norwin Willem
8. Angelo Vrolijk
9. Cherrel Kwidama

Business Federation Bonaire:
10. Eddy Carillo
11. Anja Romeijnders
12. Luite Berkenbosch
13. Paul Coolen
14. Veroesjka de Windt

KvK:
15. Huub Groot
16. Cherethy Kirindongo
17. Jeaniro Balentien

Vaste adviseur RCN-unit SZW:
18. Eric Brakke