Samenstelling CD

De gezaghebber is q.q. voorzitter van de CD. De vergaderingen worden voorbereid en formeel voorgezeten door een onafhankelijk vice-voorzitter. Volgens het reglement bestaat de CD verder uit bestuurders van de volgende partijen: Bestuurscollege, USIBO, BBE, BONHATA, BHG, Kamer van Koophandel. 

De CD en zijn vice-voorzitter worden bijgestaan door een secretaris.

Partijen kunnen zich laten bijstaan door een of enkele adviseurs.

Zie de actuele deelnemerslijst van de CD.

Voorzitter q.q.:
1. Edison Rijna, gezaghebber

Vice-voorzitter:
2. Jan-Willem van den Braak

Secretaris:
3. Johan Breure

OLB:
4. Nina den Heyer
5. Elvis Tjin Asjoe

USIBO:
6. Mavis Abrahams
7. Norwin Willem
8. Robert Sances
9. Gerold Bernabela

BBE, BONHATA en BHG samenwerkend in Raad van Overleg Werkgevers (ROW)

BBE:
10. Eddy Carillo
11. Anja Romeijnders

BONHATA:
12. Luite Berkenbosch
13. David Rietveld

BHG:
14. Muys Cieremans
15. Paul Coolen

KvK:
16. Huub Groot

Vaste adviseur RCN-unit SZW:
17. Eric Brakke