Gezamenlijke Verklaring CD en staatssecretaris van SZW (3 oktober 2019)

Tijdens haar werkbezoek aan Bonaire van 1-5 oktober, heeft Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW intensief gesprekken gevoerd met de Centraal Dialoog Bonaire. Aanleiding hiervoor was de implementatie van de IJkpuntnota over het sociaal minimum en de brief die de Centraal Dialoog op 8 juli jl. naar aanleiding daarvan, richtte aan de Staatssecretaris.

Op 3 oktober hebben de leden van de Centraal Dialoog en de Staatssecretaris een gezamenlijke verklaring ondertekend, met als doel het versterken van het vertrouwen en de samenwerking alsmede om te komen tot een breed gedragen meerjarenbeleid, dat ten goede komt aan alle burgers, ondernemingen en instellingen op Bonaire.

cd bonaire
Ondertekening gezamenlijke Verklaring op 3 oktober in Marriott Hotel. V.l.n.r.: Eddy Carrillo, Huub Groot, Jan-Willem van den Braak (vice-vz CD), Edison Rijna (gezaghebber), staatssecretaris SZW Tamara Van Ark, Nina den Heyer, Mavis Abrahams, Muys Cieremans, Debby Rauwers, Elvis Tjin Asjoe

Leave a Comment