Persbericht: Centraal Dialoog brengt Akkoord van Kralendijk onder de aandacht van staatssecretaris Van Huffelen

16 februari 2022

Kralendijk – Op maandag 14 februari bracht staatssecretaris Alexandra van Huffelen een kennismakingsbezoek aan de Centraal Dialoog.
De Centraal Dialoog bestaat uit een vertegenwoordiging van werkgevers, vakbonden, Kamer van Koophandel en het Openbaar Lichaam. Als overlegorgaan bespreekt de CD sociale en economische vraagstukken. In april 2021 bereikte de CD het ‘Akkoord van Kralendijk’. In dat Akkoord staan onder andere voorstellen ter bestrijding van de armoedeproblematiek, waaronder stijging van het minimumloon, onderstand en AOV en voorstellen voor daling van de kosten van levensonderhoud. 

In het Regeerakkoord wordt het Akkoord van Kralendijk genoemd als uitgangspunt voor de bestrijding van armoede op Bonaire. In het gesprek dat de CD met de staatssecretaris had, hebben alle partijen vanuit hun achtergrond toegelicht waarom dit Akkoord belangrijk is en waar het in de uitvoering mis kan gaan. De CD heeft de staatssecretaris opgeroepen om haar coördinerende rol op te pakken om de onderdelen van het Akkoord bij de verschillende ministeries in Den Haag uit te voeren.
De staatssecretaris gaf aan deze opdracht op te pakken en serieus aan de slag te gaan, samen met de betrokken partijen op Bonaire, om het Akkoord uit te voeren.


De Centraal Dialoog Bonaire is een lokale overlegtafel waarin deelnemen het openbaar lichaam, vakbonden, vertegenwoordigers van werkgevers en Kamer van Koophandel. Partijen beogen met de Centraal Dialoog door consensus bij te dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire.

Inlichtingen: Mervyn Stegers (vice-voorzitter CD), (+599 7866812, mkm.stegers@famstegers.nl)

Leave a Comment