Coronacrisis

{{custom_field.sub_title}}

Persbericht: Centraal Dialoog steunt verzoek Bestuurscollege aan kabinet om maatwerk in strijd tegen corona

centraal dialoog bonaire

Maandag 15 februari 2021 Kralendijk – De Centraal Dialoog waarin werkgevers, vakbonden en de lokale overheid samenwerken, staat achter het schriftelijk verzoek dat het Bestuurscollege d.d. 2 februari 2021 heeft gedaan aan de minister van VWS om Bonaire meer ruimte te bieden voor maatwerk in de strijd tegen Covid-19. De Centraal Dialoog deelt het standpunt van …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog: blij met besluit verlenging noodpakket

centraal dialoog bonaire

Maandag 22 juni 2020  Kralendijk – De Centraal Dialoog van Bonaire is blij dat het kabinet gehoor heeft gegeven aan de oproep van de centraal dialogen van Bonaire en St. Eustatius om de noodregelingen voor Caribisch Nederland te verlengen. Hierbij heeft het kabinet ook de voorstellen van de centraal dialogen overgenomen om het huidige pakket op …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog: Verleng noodpakket tot december

centraal dialoog bonaire

Maandag 25 mei 2020  Kralendijk – De Centraal Dialoog van Bonaire heeft samen met die van Sint Eustatius per brief bij de Stuurgroep Caribisch Nederland aangedrongen op een verlenging van het noodpakket tot het einde van het jaar. Tevens worden voorstellen gedaan het huidige pakket op onderdelen aan te passen en – in navolging van …

Read more

Persbericht: Centraal Dialoog: Samen komen we door de coronacrisis

centraal dialoog bonaire

De aan de Centraal Dialoog deelnemende partijen hebben twee werkgroepen opgericht: één buigt zich over de door de overheid genomen maatregelen om de sociale en economische effecten van de coronacrisis te verlichten en de ander richt zich op de periode waarin het vanuit oogpunt van volksgezondheid verantwoord is de economie weer op gang te brengen. …

Read more

Centraal Dialoog Bonaire komt met noodkreet aan kabinet over coronacrisis

verklaring cd

Centraal Dialoog Bonaire, het overlegorgaan op bestuurlijk niveau bestaande uit het Bestuurscollege, Raad Overleg Werkgevers (ROW), USIBO en de Kamer van Koophandel, heeft in een brief aan minister Knops (BZK) de alarmklok geluid: “Ook de samenleving van Bonaire wordt in alle geledingen bedreigd door de Coronacrisis: de gezondheidszorg, banen, investeringen en koopkracht zijn allemaal in …

Read more